Rotterdam in 2030 energie-positief

Rotterdam in 2030 energie-positief

De gemeente Rotterdam zal in 2030 meer duurzame energie opwekken dan de stad zelf verbruikt. Dat heeft het stadsbestuur onlangs bekend gemaakt in het programma Duurzaam 2015-2018.

In 2030 zal minstens de helft van de woningen in de stad verwarmd wormen met restwarmte die uit de haven komt. Ook de windmolens in de regio leveren een flinke bijdrage om woningen te verwarmen en te voorzien van stroom. Daarnaast zijn er plannen om woningen in de Zuid-Hollandse stad zuiniger te maken. Als alle inwoners hun steentje bijdragen, zouden alle Rotterdammers samen 180 miljoen euro per jaar kunnen besparen.

Alternatieve energiebronnen

De gemeente maakte bekend dat er de komende tijd meer aandacht zal komen voor alternatieve energiebronnen. Zo is bijvoorbeeld een kwart van de daken in Rotterdam plat. Milieuwethouder Pex Langenberg (D66) stelt dan ook dat er volop ruimte is voor het opwekken van zonne-energie.

Het doel is om uiteindelijk 40% van de benodigde energie voor de stad Rotterdam op te wekken met behulp van zonne-technieken. In 2018 zal gestart worden met het plaatsen van collectoren. Het is de bedoeling dat in dat jaar ongeveer 6.000 woningen van een zonnecollector worden voorzien.

Centraal-Station-Rotterdam-zonnepanelen

Het goede voorbeeld

De gemeente wil haar inwoners zelf het goede voorbeeld geven door 40% energie te gaan besparen op de eigen kantoren, gymlokalen en schoolgebouwen. Binnenkort wordt gestart met een proef door op 70 gymzalen zonnepanelen te plaatsen. “Rotterdammers hebben recht op een gezonde, mooie en groene stad”, aldus Langenberg. De gemeente benadrukt echter dat zij deze doelstelling niet alleen kunnen bereiken. Inwoners en ondernemers worden dan ook gevraagd om mee te denken over het duurzaamheidsprogramma. Eerder sprak de provincie Brabant ook al het voornemen uit om alle huishoudens energieneutraal te krijgen.